^

ROBOTY BRUKARSKIE
ROBOTY BRUKARSKIE KRAKÓW i OKOLICE
Z kostki brukowej, granitowej wykonujemy:
- drogi, place, parkingi, chodniki
- podjazdy do garaży
- posesje prywatne
- tarasy, schody
- krawężniki
- płyty chodnikowe
- układamy obrzeża
- ułożymy każdy wzór
- artystyczne układanie

Zajmujemy się również:
- przygotowanie terenów pod kostkę brukową
- korytowanie, utwardzanie i równanie gruntu
- wykonywanie niwelacji terenu
- drenaże
- odwadnianiem terenu